Tìm kiếm

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Xử lý dọn dẹp vỉa hè đường Tuệ Tĩnh

Đề nghị thành phố cho dọn dẹp rác trên đường Tuệ Tĩnh

10/08/2022 10:35

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Sửa cáp điện võng trên đường Nguyễn Lương Bằng

Đề nghị uỷ ban cho sửa cáp điện võng trên đường Nguyễn Lương Bằng

08/08/2022 11:39

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Xử lý rác tập kết trên đường Nguyễn Lương Bằng

Đề nghị ubnd cho dọn dẹp rác tập kết trên đường Nguyễn Lương Bằng

08/08/2022 11:39

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vỉa hè trước VNPT thường xuyên bị đọng nước

Đề nghị ubnd thành phố cho tu sửa vỉa hè trước vnpt thường xuyên bị đọng nước

05/08/2022 11:21

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu xây dựng trên đường Điện Biên 3

Đề nghị ubnd thành phố yêu cầu người dân thu dọn vật liệu trên đường Điện Biên 3

04/08/2022 13:45

Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý rác tại bể bơi thành phố

Đề nghị ubnd thành phố cho dọn dẹp rác cạnh bể bơi thành phố

04/08/2022 13:43

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý rác trên đường đê hồ Bán Nguyệt

Đề nghị ubnd thành phố cho dọn dẹp rác thải tập kết trên đê gần hồ Bán Nguyệt

02/08/2022 07:54

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu xây dựng đường Tây Thành

Đề nghị ubnd thành phố cho xử lý vật liệu xây dựng tập kết đường Tây Thành

02/08/2022 07:54

Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Xử lý rác trên đường Nguyễn Đình Nghị

Đề nghị ubnd thành phố cho dọn dẹp vật liệu trên đường Nguyễn Đình Nghị

29/07/2022 11:11

Phường Hồng Châu, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Dọn dẹp vật liệu trên đường Hồ Xuân Hương

Đề nghị ubnd thành phố cho dọn vật liệu trên đường Hồ Xuân Hương

29/07/2022 11:10

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm