Tìm kiếm

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu xây dựng tập kết đường Chu Văn An

Đề nghị ub yêu cầu người dân xây dựng nhà dọn gọn vật liệu đường Chu Văn An

30/08/2022 07:42

Tuệ Tĩnh, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu tập kết đường Chùa Đông

Đề nghị ub yêu cầu người dân thu hồi vật liệu xây dựng vỉa hè đường Chùa Đông

30/08/2022 07:42

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý cáp viễn thông đường Trưng Trắc

Đề nghị ub yêu cầu đơn vị viễn thông xử lý cáp rớt đường Trưng Trắc

25/08/2022 07:39

Trưng Trắc, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Thu gom vật liệu tại đền Trần

Đề nghị ub yêu cầu đơn vị tháo dỡ sớm thu gom vật liệu gần đền Trần

25/08/2022 07:38

Phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý cáp viễn thông rớt trên đường Nhân Dục

Đề nghị ub yêu cầu đơn vị viễn thông xử lý cáp rớt trên đường Nhân Dục

22/08/2022 16:16

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu tập kết đường Trần Nhật Duật

Đề nghị ub cho xử lý nhắc nhở hộ dân tập kết vỏ và thùng bia đường Trần Nhật Duật

22/08/2022 16:16

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu xây dựng trên lòng đường Nguyễn Trãi

Đề nghị ub cho xử lý vật liệu xây dựng tập kết đường Nguyễn Trãi

17/08/2022 13:41

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý tập kết vật liệu đường Điện Biên 3

Đề nghị ub cho xử lý vật liệu trên đường Điện Biên 3

17/08/2022 13:41

Dien Bien 3 Street, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Dọng dẹp vật liệu đường Hoàng Hoa Thám

Đề nghị ub cho dọn dẹp vật liệu tập kết đường Hoàng Hoa Thám

16/08/2022 11:09

Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Dọn dẹp rác tập kết lâu ngày đường Trục ADB

Đề nghị ub cho dọn dẹp rác tập kết lâu ngày trên đường Trục ADB

16/08/2022 11:09

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm