Tìm kiếm

An sinh xã hội

An sinh xã hội

Các địa phương cần mạnh dạn mở cửa trường học sớm nhất có thể

Ngày 19.1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
 
Theo báo cáo tại hội thảo, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 4 cả nước có trên 130 nghìn cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên nhiễm Covid-19. Hiện nay, có trên 4,7 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang điều trị Covid-19. Tính đến ngày 15.1.2022, toàn quốc có trên 72% số học sinh độ tuổi từ 12 tuổi đến 17 tuổi được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2; 82% số cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2. 

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15.10.2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã ban hành các công văn, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho trường học mở cửa đón học sinh trở lại trường học an toàn. Tính đến ngày 18.1, toàn quốc có 14 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tất cả các cấp học mầm non, phổ thông; 30 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; 19 tỉnh, thành phố tổ chức dạy trực tuyến và qua truyền hình.

Tại hội thảo, các tỉnh, thành phố và một số ban, ngành liên quan đã thảo luận về những vấn đề khó khăn, bất cập trong dạy học trực tuyến; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, điều hành hoạt động dạy và học trực tiếp trong tình hình dịch Covid-19; kiến nghị, đề xuất các giải pháp sớm cho học sinh trở lại trường học…

Kết luận tại hội thảo, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cần mạnh dạn, khẩn trương, kiên quyết mở cửa trường học sớm nhất có thể để học sinh trở lại trường học trực tiếp. Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, điều chỉnh và ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình mới để các cấp triển khai khi mở cửa trường học. Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu với UBND tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch chuẩn bị đưa học sinh quay trở lại trường ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cả khi học sinh tiểu học và mầm non chưa tiêm vắc xin; đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận để phụ huynh học sinh đưa con em tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng quy định và phối hợp với nhà trường chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho con em mình trở lại trường học…

Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2  cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường theo quy định. Sở GD&ĐT chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án tham mưu, trình UBND tỉnh để mở cửa trường học sớm nhất có thể, trong đó cần xây dựng các phương án riêng cho từng bậc học, môn học, từng đối tượng học sinh đầu cấp, cuối cấp. UBND cấp huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào đánh giá cấp độ dịch sẽ chủ động, quyết định cho học sinh bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được trở lại trường học trong điều kiện bảo đảm an toàn…
 

 

Nguồn tin: baohungyen.vn

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 18.1, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

 
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
 
Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tóm tắt Quyết định số 06/QĐ-TTg (Quyết định số 06) ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Mục tiêu tổng quát của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

Để tổ chức thực hiện đề án, Thủ tướng Chính phủ phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Về cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của đề án. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của đề án, xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của đề án. Thủ tướng Chính phủ cũng thành lập Tổ công tác triển khai đề án do Bộ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng. Tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại đề án. Định kỳ hàng tháng, tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án. Tổ công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án theo lộ trình từng tháng. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả đã đạt được thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ sang hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý toàn dân thông qua mã định danh cá nhân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ, ngành và địa phương; tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải xác định việc thực hiện đề án là một trong những nội dung quan trọng, có tính đột phá nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của tỉnh. 

Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, đề án là một nội dung quan trọng của Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm xây dựng công dân số. Các sở, ngành, địa phương phải tích hợp cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chung, trong đó lấy dữ liệu về dân cư làm dữ liệu gốc. Trong đề án đã xác định và phân công rõ việc, rõ người, rõ địa chỉ, rõ đối tượng. Trung ương quyết liệt thực hiện, do vậy, tỉnh cũng phải quyết liệt để triển khai đạt kết quả cao. Công an là lực lượng nòng cốt và phải phối hợp chặt chẽ, kết nối với các dữ liệu ngành để quản lý, khai thác hiệu quả. Trong đề án về chuyển đổi số của tỉnh chuẩn bị ban hành cần có chiến lược rõ ràng, bước đi cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nêu rõ, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số của tỉnh khá tốt nhưng việc ứng dụng chuyển đổi số lại hạn chế. Do đó, trong thời gian tới phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cần quan tâm tới cả 3 trụ cột là: Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số. UBND tỉnh cần thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06 và từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện đề án…
 

 

Nguồn tin: baohungyen.vn

Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Nhâm Dần của dân tộc, sáng ngày 14/1, tại xã Liên Phương, Ban Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các đơn vị Viettel Hưng Yên, Mic Hưng Yên và MB Hưng Yên tổ chức gặp mặt và trao  40 suất quà tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Liên Phương, Quảng Châu, Phường Minh Khai, Quang Trung và Lê Lợi. Dự và trực tiếp trao quà có đồng chí thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thượng tá Lê Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ và các địa phương.

Đây là một trong những hoạt động thường niên được Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức triển khai thực hiện mỗi độ Tết đến xuân về nhằm tri ân, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện vui xuân, đón tết đồng thời qua đó thể hiện đạo lý "uống nước, nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Được biết, dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố sẽ tiến hành trao tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn thành phố mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và trao 3 suất quà cho 3 bà Mẹ Việt Nam anh hùng mỗii suất trị giá 1 triệu đồng.

                                                    Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)

Chính thức chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần kéo dài 9 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của công chức, viên chức kéo dài 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/1/2022 đến hết ngày Chủ Nhật 6/2/2022, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 4 ngày nghỉ hàng tuần.
 

 
 (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/1 về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022.


Theo phương án của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ nghỉ Tết Âm lịch Nhâm Dần gồm 5 ngày, trong đó 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019.


Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của công chức, viên chức kéo dài 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy (29/1/2022) đến hết ngày Chủ Nhật (6/2/2022), tức là từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu tới hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. 9 ngày nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 4 ngày nghỉ hàng tuần.
 

 
 Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 kéo dài 9 ngày với công chức, viên chức.

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lịch nghỉ sẽ kéo dài trong 2 ngày từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022. Còn các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác trong năm 2022 thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động.


Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.


https://www.vietnamplus.vn/chinh-thuc-chot-lich-nghi-tet-nguyen-dan-nham-dan-keo-dai-9-ngay/767830.vnp

Cần hiểu đúng về việc xử phạt xe không chính chủ

Thông tin từ 1/1/2022, CSGT bắt đầu phạt lỗi đi xe không chính chủ khiến nhiều người dân hoang mang, lo sẽ bị CSGT xử phạt nếu đi xe mượn.
 
Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Lê Đức Trình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, thời gian vừa qua Phòng CSGT nhận được nhiều phản ánh của người dân về thông tin xe không chính chủ. Có người hỏi CSGT rằng “tôi mua xe và đứng tên xe nhưng vợ và con tôi đi thì sao, có bị xử phạt không?”.


Nguyên nhân là do thông tin đăng tải trên mạng chưa chính xác, dẫn đến việc người dân hiểu sai. “Không có từ nào trong các văn bản quy định gọi là xe chính chủ, không có quy định nào xử phạt người dân đi xe không chính chủ, không có quy định nào là anh phải điều khiển xe của anh. Mà chỉ xử phạt khi không chuyển quyền sở hữu khi mua, bán, cho, tặng,… Mà xử phạt còn phải xác minh xem có đúng hay không chứ có phải muốn phạt là phạt đâu”, Trung tá Lê Đức Trình cho biết.


Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các cá nhân, tổ chức sẽ bị xử phạt khi: Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) trong vòng 30 ngày kể từ khi được chuyển giao xe khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô; xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự xe ôtô.


Theo quy định, việc xử phạt xe không chính chủ là qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông và qua công tác đăng ký xe. Khi đó, nếu phát hiện xe đã mua bán, sang nhượng nhưng vẫn chưa làm thủ tục sang tên thì sẽ ra quyết định xử phạt.


Trên thực tế, việc chủ sở hữu xe không làm thủ tục sang tên chính chủ sẽ dễ gặp rủi ro khi xảy ra tai nạn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan tới chiếc xe. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào người đứng tên sở hữu phương tiện để tiến hành xác minh về trách nhiệm, nên trong nhiều trường hợp, người đứng tên chủ sở hữu phương tiện sẽ gặp phải rắc rối không đáng có. Do vậy, để không bị xử phạt và tránh các rắc rối về sau, chủ sở hữu xe không nên xem nhẹ việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu xe, nhất là xe mô tô, xe gắn máy.


Theo CAND

Xăng, dầu đồng loạt tăng giá

Từ 15 giờ ngày 11/1, giá xăng, dầu đồng loạt được điều chỉnh, theo đó, mỗi lít xăng E5RON92 tăng 609 đồng, xăng RON95-III tăng 581 đồng/lít.
 

 
Xăng, dầu đồng loạt tăng giá từ 15 giờ ngày 11/1. Ảnh: TTXVN.
 

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.159 đồng/lít (tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON95-III không cao hơn 23.876 đồng/lít (tăng 581 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).


Các loại dầu cũng điều chỉnh tăng, theo đó, dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.239 đồng/lít (tăng 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.362 đồng/kg (tăng 617 đồng/kg so với giá bán hiện hành).


Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới từ kỳ điều hành giá ngày 25/12/2021 đến kỳ điều hành này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chính như nguồn cung giảm do tồn kho dầu của Mỹ giảm, sản lượng khai thác tại Kazakhstan và Libya giảm… nên giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng. 


Tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là tại Hà Nội và một số tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, theo chủ trương mới của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp vẫn được hoạt động, nhất là đang vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.


Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, trong năm 2021, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức cao và hiện số dư Quỹ BOG vẫn ở mức thấp, một số doanh  nghiệp lớn vẫn có số dư Quỹ BOG âm (Petrolimex, PVOIL…).  


Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu một cách hợp lý để giá xăng dầu trong nước diễn biến theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới và bảo đảm duy trì công cụ Quỹ BOG ở mức phù hợp để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán 2022.


Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2022, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ. 


Theo TTXVN

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Quốc Văn thăm, tặng quà Anh hùng lao động trên địa bàn thành phố

Nhân dịp kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, chiều ngày 15/12, đồng chí Trần Quốc Văn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà ông ông Cao Xuân Hoành -  91 tuổi Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, trú tại số nhà 34, đường Trưng Trắc, phường Quang Trung. Đi cùng đoàn có đồng chí Đặng Văn Diên – Giám đốc sở Lao động thương binh xã Hội tỉnh;  đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Đ/C Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn tặng quà ông ông Cao Xuân Hoành

Ông Cao Xuân Hoành có gần 50 năm làm Chủ nhiệm hợp tác xã may Đại Đồng thành phố Hưng Yên, là người có công đưa HTX từ khi mới thành lập chỉ có 29 thành viên, 18 máy may thủ công với số vốn ban đầu chỉ có 14 nghìn đồng phát triển thành HTX lớn mạnh.

Các lãnh đạo tỉnh, thành phố trò chuyện tại nhà ông Cao Xuân Hoành

Tại gia đình ông Cao Xuân Hoành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của ông và gia đình, đồng thời thông tin về Lễ kỷ niệm 190 năm ngày Thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Quốc Văn ghi nhận những đóng góp của ông Cao Xuân Hoành với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn ông cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống vui, sống khỏe, dạy bảo con cháu tích cực học tập và lao động, tiếp tục  xây dựng  quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh./

Phương Thu - Công Hiếu  ( Trung tâm văn hóa và Truyền thanh thành phố)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm