Tìm kiếm

Hành chính công

Hành chính công

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên Phạm Huy Bình dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố Chùa Chuông

Ngày 7/11, Chi bộ tổ dân phố Chùa Chuông thuộc Đảng bộ phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên) tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Dự sinh hoạt  chi bộ có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố Chùa Chuông


Tại buổi sinh hoạt, Ban Chi ủy chi bộ tổ dân phố Chùa Chuông  thông tin tới đảng viên tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh, thành phố và địa phương; công tác triển khai và kết quả thực hiện các hoạt động của chi bộ trong tháng 10. 


Chi bộ triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 11, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện việc đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn văn minh đô thị; kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm về đất đai; phòng, chống bệnh sốt xuất huyết…


Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên tích cực tham gia ý kiến để triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang.


Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố Chùa Chuông, đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên Phạm Huy Bình đánh giá cao sự tích cực của các đảng viên tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ; thảo luận các nhiệm vụ chi bộ cần quan tâm triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên yêu cầu chi bộ nghiêm túc thực hiện sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của các cấp, trong đó quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề; triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thành phố tới đảng viên; quan tâm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị… Đồng thời, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu được giao.

 


Vi Ngoan 

Sẽ thực hiện thí điểm đấu giá biển số ô tô trên toàn quốc

Sẽ áp dụng mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô phục vụ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân là 40 triệu đồng. Biển ô tô đưa ra đấu giá là biển nền trắng, chữ và số màu đen.
Bước đầu thí điểm đấu giá biển số xe ô tô nền trắng

Sáng 21/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, việc đấu giá biển số đẹp vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu và cũng là tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
 

 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá


Theo đó, dự thảo Nghị quyết được xây dựng với một số quy định riêng để áp dụng cho việc thí điểm đấu giá biển số ôtô trong thời gian 3 năm. Biển số đưa ra áp dụng thí điểm đấu giá là biển số ôtô phục vụ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen). Đây phải là những biển chưa được đăng ký, nằm trong cơ sở dữ liệu hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an..
Theo dự thảo Nghị quyết, người trúng đấu giá được quyền đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với ôtô thuộc sở hữu của mình; được giữ lại biển số trúng đấu giá khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe đã gắn với biển số trúng đấu giá, người trúng đấu giá được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số theo xe.
Với người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe sẽ không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác; không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.
Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng được áp dụng ở Hà Nội và TP.HCM. Ở các địa phương còn lại, mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng.
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc xác định giá khởi điểm của biển số ôtô để đấu giá là hết sức phức tạp do biển số là tài sản công đặc thù, giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào thị trường và mức độ “đẹp” theo sở thích của người tham gia đấu giá quyết định.
Do vậy, mức giá khởi điểm chỉ là mức giá ban đầu, trong quá trình đấu giá, tính cạnh tranh giữa những người tham gia đấu giá sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số đó. “Thị trường sẽ quyết định giá trị của biển số qua các cuộc đấu giá và giá trị thật của biển số là giá trúng đấu giá chứ không căn cứ vào giá khởi điểm”, Bộ trưởng Công an khẳng định.
Dự thảo lần này cũng quy định mức tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá.
Về việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết dự thảo đã sửa theo hướng “Số tiền thu được từ đấu giá biển số sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương”, thay vì phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương như trước.
Đề nghị mức giá khởi điểm để đấu giá là 40 triệu đồng
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc đấu giá biển số ôtô, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nhất trí thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe trên phạm vi toàn quốc. Việc này vừa để đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả địa phương; đồng thời, cũng là để khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký ôtô, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá.
“Nếu người thường trú tại địa phương nào chỉ được tham gia đấu giá tại địa phương đó sẽ hạn chế số lượng người tham gia đấu giá, không đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và không khai thác triệt để nguồn thu cho ngân sách”, theo lý giải của cơ quan thẩm tra.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, Ủy ban cũng nhất trí việc giới hạn thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ôtô nền trắng chữ đen trong kho biển số chưa được đăng ký, không thí điểm đấu giá đối với biển số nền vàng chữ đen, biển số xe máy.
Cơ quan thẩm tra giải thích với loại hình xe hoạt động kinh doanh vận tải, nhu cầu muốn được cấp “biển số đẹp”, biển số theo sở thích là rất ít. Còn với xe máy nếu mở rộng thí điểm thì số lượng sẽ rất lớn, dẫn đến thiếu tập trung, ảnh hưởng đến việc thực hiện thí điểm.
Riêng về mức giá khởi điểm, Ủy ban Quốc phòng - An ninh có quan điểm khác với phương án Chính phủ đưa ra. Cơ quan này cho rằng việc quy định giá khởi điểm khác nhau giữa vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM) và vùng 2 (các địa phương còn lại) không có ý nghĩa khi người tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn và phân biệt giữa các vùng.
Vì thế, cơ quan thẩm tra đề xuất áp dụng thống nhất một mức giá khởi điểm trên toàn quốc là 40 triệu đồng.
Dù nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các hình thức đấu giá, trước mắt, trong giai đoạn thí điểm, Ủy ban Quốc phòng - An ninh thống nhất chỉ thí điểm hình thức đấu giá trực tuyến với phương thức đấu giá là trả giá lên.
“Số lượng biển số ôtô đưa ra đấu giá là rất nhiều (hàng nghìn biển số) và số lượng người tham gia đấu giá cũng rất đông, cư trú trên phạm vi toàn quốc nên các hình thức đấu giá khác sẽ không bảo đảm tính khả thi và gây tốn kém cho người tham gia đấu giá”, theo lý giải của cơ quan thẩm tra. Tuy nhiên, Ủy ban này đề nghị Bộ Công an có phương án bảo vệ an toàn, an ninh mạng, có biện pháp kỹ thuật để bảo đảm cho các cuộc đấu giá trực tuyến an toàn, thành công.
Nhất trí với quy định về quyền, nghĩa vụ của người trúng đấu giá, Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng, biển số ôtô trúng đấu giá vừa là tài sản cá nhân vừa là công cụ quản lý Nhà nước. Vì thế, cần phải hạn chế một số quyền tài sản của người trúng đấu giá vì lý do quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.
Việc này còn nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ biển số và tránh gây phức tạp trong việc xử lý hệ quả thí điểm đối với các biển số ôtô được cấp thông qua đấu giá nếu chủ trương này không được tiếp tục thực hiện sau khi hết thời hạn thí điểm./.

 


Thanh Hà/VOV.VN

Phát huy vai trò công tác dân vận trong tình hình mới

Những năm qua, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tập trung tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác dân vận, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải cho các đơn vị đạt giải tại hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hưng Yên năm 2022

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, đề án, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, phát huy vai trò là trung tâm phối hợp với các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết của tỉnh; tuyên truyền, vận động Nhân dân, chú trọng gắn lợi ích của người dân, phù hợp lòng dân, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động của ban dân vận cấp huyện, khối dân vận cơ sở và tổ dân vận thôn, xóm, phố có nhiều đổi mới, bám sát chương trình công tác của cấp ủy; chủ động, sáng tạo, xác định và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những việc mới, việc khó; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác dân vận; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề tôn giáo, dân tộc, bảo đảm cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường, cơ bản đúng quy định của pháp luật.

 

Một phần dự thi tại hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hưng Yên năm 2022

 

Trong 9 tháng năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời rà soát, thể chế hóa đầy đủ các quyết định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính bảo đảm thống nhất, đồng bộ để thực hiện. Công tác dân vận của chính quyền các cấp được tăng cường và có nhiều chuyển biến. HĐND các cấp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, hoạt động tiếp xúc cử tri. UBND các cấp chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chủ động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 


Công tác dân vận của lực lượng vũ trang có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tốt. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.


Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì có 1.373 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.


Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác dân vận đã phát huy vai trò và góp phần không nhỏ vào kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19; lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt để chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng ứng phó các tình huống dịch bệnh; phát huy hiệu quả tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng. Hệ thống dân vận các cấp chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giãn việc... để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ.


Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tập trung nắm tình hình các tầng lớp Nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác dân vận; chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận của chính quyền các cấp; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh… qua đó tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

 


Phương Minh – Lê Hiếu

Nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 889/CĐ-TTg về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

 

Theo đó, thời gian qua, nhiều biện pháp cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, triển khai hóa đơn điện tử đã được thực hiện và mang lại nhiều kết quả tích cực.

 

Việt Nam là 1 trong 4 nước đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử trực tuyến.

 

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các bộ, cơ quan liên quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

 

Tuy nhiên với sự phát triển của nền kinh tế số, việc kinh doanh trên nền tảng số trở nên phổ biến, doanh thu thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng 16% so năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý nhà nước, trong đó có công tác quản lý thu thuế.

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với các hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược Cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, như hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới.

 

Đồng thời, Bộ Tài chính tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân kinh doanh TMĐT kê khai, nộp thuế theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các nhà cung cấp nước ngoài tuân thủ pháp luật khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với TMĐT, áp dụng các công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý rủi ro đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số; tiếp tục phối hợp, trao đổi, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan liên quan; hoàn thiện việc sửa đổi chính sách, pháp luật để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh xuyên biên giới; nghiên cứu, xây dựng nội dung tham gia đàm phán các Hiệp định đa phương về quyền đánh thuế đối với thu nhập từ kinh tế số.

 

Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 6499/VPCP-KTTH ngày 30/9/2022 (trong đó có nội dung sửa đổi về quản lý thuế đối với TMĐT).

 

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định nêu trên theo quy định, bảo đảm thuận lợi trong kê khai và nộp thuế đối với các sàn thương mại điện tử.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để có thể thực hiện tạm dừng, thu hồi giấy phép hoạt động trên môi trường mạng đối với các trường hợp vi phạm pháp luật thuế; phối hợp với Bộ Tài chính triển khai trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đối với chủ thể cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên mạng, các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và các sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới.

 

Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT để tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh của các cá nhân trên sàn giao dịch TMĐT; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính triển khai việc chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh TMĐT.

 

Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…kết nối, chia sẻ tự động, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu chung về: xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu đăng ký thuế, phục vụ làm sạch dữ liệu đăng ký thuế qua trục tích hợp quốc gia (NGSP) hoặc trục liên thông văn bản hành chính (VDXP); tổ chức, cá nhân trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên không gian mạng; dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, ví điện tử, chuyển tiền; các sản phẩm, dịch vụ phần mềm; các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và các sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới tại Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện trao đổi thông tin về các cá nhân có thu nhập từ quảng cáo do cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số trên các nền tảng chia sẻ video xuyên biên giới trên mạng, thông tin cá nhân có hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên các website TMĐT, mạng xã hội.

 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên cứu sử dụng định danh xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử; gắn định danh điện tử với mã số thuế để quản lý thống nhất định danh công dân trên toàn bộ các hệ thống của ngành thuế theo mã định danh công dân; từng bước cung cấp một số dịch vụ về thuế cá nhân trên ứng dụng công dân số quốc gia VNeID; nghiên cứu phát triển hoặc tích hợp ứng dụng cổng thanh toán, ví điện tử hiện có tại Việt Nam lên ứng dụng công dân số quốc gia VNeID để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động thương mại điện tử.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện việc cung cấp thông tin của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ các nền tảng xuyên biên giới theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

 

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, các tiện ích tích hợp thanh toán điện tử để sử dụng rộng rãi cho các mô hình thương mại điện tử; thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế; chỉ đạo ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khi tham gia phối hợp thu thuế và thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT tại địa bàn; chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn cùng các sở, ban, ngành địa phương rà soát, thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT; chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.

 

Theo Báo Nhân dân

Gỡ “nút thắt” giải ngân vốn đầu tư công

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% số vốn đầu tư công theo kế hoạch. Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn một số hạn chế, cần được khắc phục.

 

Thi công dự án xây dựng cầu bắc qua sông Hoà Bình, đoạn qua địa phận xã Đoàn Đào (Phù Cừ)


Theo các quyết định của UBND tỉnh, năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông – xây dựng tỉnh (viết tắt là Ban quản lý) được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trên 1.280 tỷ đồng để triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư. Đến ngày 31.8, đơn vị đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 482 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch. Để kịp thời hoàn thành các dự án và giải ngân vốn đầu tư, Ban quản lý đã huy động tối đa nhân lực, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành, có khối lượng công việc, cũng như chuẩn bị các bước cho những dự án khởi công  mới. Một số dự án trọng điểm, có vốn đầu tư lớn như: Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, có kế hoạch vốn giao 900 tỷ đồng đã giải ngân được trên 411 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch vốn giao; dự án đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua địa phận tỉnh Hưng Yên có kế hoạch vốn giao trên 860 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được trên 327 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37% so với kế hoạch vốn giao.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, không để lãng phí nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án đã được giao khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục... khởi công những dự án đã được phê duyệt, bố trí vốn; tập trung thi công và giải ngân những dự án đang triển khai. Việc giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho các đơn vị được triển khai kịp thời, thực hiện theo đúng các quyết định, thông báo vốn của cấp có thẩm quyền. Tổ chức nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện.  
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, năm 2022, vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ trên địa bàn tỉnh là trên 10 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn Thủ tướng Chính phủ giao gần 4.984 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương bổ sung trên 5.066 tỷ đồng. Nguồn vốn kế hoạch giao trong năm 2022 là trên 9.957 tỷ đồng và kế hoạch vốn chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 là trên 377 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31.8, toàn tỉnh đã giải ngân được gần 3.737 tỷ đồng, đạt trên 76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt trên 36% kế hoạch địa phương giao. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tiến độ giải ngân vẫn chậm so với kế hoạch HĐND tỉnh giao. 
Đồng chí Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên cho biết: Một số ngành, địa phương được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp, đạt dưới 10% như các huyện: Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên... Một số dự án có vốn đầu tư lớn nhưng tiến độ giải ngân chậm hoặc chưa giải ngân; một số dự án dự kiến khó có khả năng hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2022 dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của cả tỉnh. Một trong những nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch là do có đến hơn 80% tỷ trọng vốn đầu tư  bố trí cho các dự án mới, mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thời gian qua, tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, nhất là cát san lấp và giá một số loại nguyên vật liệu tăng cao dẫn tới việc chậm thi công nhiều dự án... 
Từ nay đến cuối năm là giai đoạn “nước rút” để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực vào cuộc, tập trung gỡ “nút thắt”, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tập trung quán triệt nghiêm túc và triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công theo nghị quyết của Chính phủ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và nguồn sử dụng đất. Tập trung giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án công trình giao thông trọng điểm, tháo gỡ khó khăn trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thi công, xây lắp, mua sắm và các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình; tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đầu tư công. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành cần chủ động điều hành linh hoạt vốn đầu tư công, điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang dự án có khối lượng công việc bảo đảm tiến độ, giải ngân nhanh, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao của từng dự án...

 


Minh Huấn 

Bảo tàng tỉnh: Trưng bày chuyên đề “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945”

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề: “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945” từ ngày 23.8 đến ngày 30.9 . Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề: Hưng Yên từ cuối thế kỷ XIX đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Quá trình xây dựng cơ sở cách mạng và sự ra đời của Ban Tỉnh ủy lâm thời - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; Ban Tỉnh ủy lâm thời - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo Nhân dân tổ chức đấu tranh, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hưng Yên. 

 

Khách tham quan khu vực trưng bày chuyên đề “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945” tại Bảo tàng tỉnh


Qua chương trình trưng bày, giới thiệu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng vẻ vang của Nhân dân Hưng Yên, đồng thời tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hưng Yên cho thế hệ trẻ.

 

Lê Hiếu

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Ngày 24.8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị


Năm học 2021-20226 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 2/3 thời gian năm học, học sinh phải học trực tuyến, ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt việc lựa chọn và dạy học nội dung cốt lõi, ứng phó linh hoạt với dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022 được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai thực hiện đồng bộ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, nhất là đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm; công tác phổ cập giáo dục các bậc học tiếp tục được duy trì và nâng cao. Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp các cơ sở giáo dục. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được trang bị đồng bộ, theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm yêu cầu phục vụ việc dạy và học. Trong năm học 2021-2022, tỉnh có 37 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia; 1 dự án đạt giải Nhất Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức an toàn, đúng quy chế; 98,76% số thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được thực hiện hiệu quả. Công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt kết quả tốt. 
Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 và chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục gắn với công tác phòng, chống dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ quan tâm, thực hiện tinh giản đầu mối ngành giáo dục khoa học và quan tâm bố trí, sắp xếp cán bộ, lãnh đạo quản lý trong các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương thu hút nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học bảo đảm đồng bộ, khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tăng cường công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các địa phương ưu tiên tuyển dụng biên chế giáo viên theo từng cấp học, môn học và quan tâm đến công tác y tế trong trường học…

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022


Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh.


 Vũ Huế

 

 

Hưng Yên: Tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,37%

Theo tin từ Cục Thống kê tỉnh, bình quân chung, từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng, trên địa bàn tỉnh tăng 0,37% so với tháng trước. Có 10 nhóm hàng hoá, dịch vụ có chỉ số tăng, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống, thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính, viễn thông; giáo dục; văn hoá, giải trí và du lịch; hàng hoá và dịch vụ khác. Riêng nhóm dịch vụ giao thông giảm 2,05%. 


Minh Huấn

Rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 4.8, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
 

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 31.7, toàn tỉnh đang triển khai 6 dự án trọng điểm, gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) sạch tại xã Xuân Trúc (Ân Thi) và xã Hồng Tiến (Khoái Châu); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 5 tại các xã: Xuân Trúc, Quảng Lãng (Ân Thi) và xã Nghĩa Dân (Kim Động); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 3 tại xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ), xã Xuân Trúc (Ân Thi) và các xã: Hồng Tiến, Đồng Tiến (Khoái Châu); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) tại một số xã, phường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tại một số xã thuộc huyện Yên Mỹ; Dự án đường Tân Phúc – Võng Phan (đường ĐT.386C).


Theo đánh giá, đến thời điểm này, ngoài Dự án đường Tân Phúc – Võng Phan, 5 dự án còn lại, các nhà đầu tư đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương có dự án nằm trên địa bàn tích cực triển khai các bước theo quy trình như: Hoàn thiện hồ sơ thuê đất; rà soát, lập danh sách các hộ dân nằm trong phạm vi thu hồi của dự án; thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, lập phương án đền bù, trong đó, có 3 dự án đã triển khai tiếp các bước: Ra quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền bồi thường cho hộ dân…


Tuy nhiên, đến nay, khối lượng cần giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn nhiều; một số hộ dân chưa nhất trí nhận bồi thường…


Tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến tập trung vào một số nội dung nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các bước của dự án. Để các dự án triển khai thuận lợi, tỉnh sẽ hỗ trợ thi công; xem xét đưa thêm một số dự án khác trở thành dự án trọng điểm của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thi công.


Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: Các dự án trọng điểm trên là những dự án lớn, quan trọng của tỉnh. 5/6 dự án trọng điểm trên là dự án công nghiệp với quy mô 965ha, đến nay đã hoàn thành khoảng 1/3 công việc cần thực hiện. Đây là những kết quả bước đầu khá tích cực. Khi các dự án này hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. 


Để việc triển khai các dự án trọng điểm trên nhanh, đúng quy định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành liên quan tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai thuận lợi; phối hợp xử lý những khu bãi tập kết rác thải ở các địa phương... Giải phóng mặt bằng xong đến đâu, giao đất cho chủ đầu tư ngay đến đấy; hoàn trả những công trình thủy lợi nhằm bảo đảm hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ lợi ích khi các dự án đầu tư vào địa bàn cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phối hợp bàn giao diện tích đất trong diện phải thu hồi để triển khai các dự án trọng điểm. Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ở những dự án chưa thực hiện cần phải khẩn trương để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định…

Phương Minh

Hưng Yên: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 35 nghìn tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, mang tính đột phá. Tính đến hết tháng 7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, đạt 179,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách nội địa ước đạt trên 32.360 tỷ đồng, đạt trên 203% dự toán cả năm; thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt trên 2.686 tỷ đồng, đạt trên 74,6% dự toán cả năm.


Nhìn chung, các khoản thu, sắc thuế trong 7 tháng qua đạt  kết quả cao, trong đó nổi bật là các khoản thu từ đất, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…


Minh Nghĩa

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm