Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Hạ tầng đô thị

Phản ánh bình thường

Hoàn trả vỉa hè đường Nguyễn Thiện Kế

Đề nghị ubnd thành phố yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả vỉa hè đường Nguyễn Thiện Kế

14/02/2022 11:33

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Hoàn thiện vỉa hè đường Tô Ngọc Vân

Đề nghị ubnd Thành phố hoàn thiện vỉa hè đường Tô Ngọc Vân

11/02/2022 11:43

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Hoàn trả vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề nghị ubnd Thành phố yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả vỉa hè Nguyễn Bỉnh Khiêm

11/02/2022 11:43

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Hoàn trả vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng

Đề nghị ubtp yêu cầu đơn vị thi công vỉa hè hoàn trả mặt bằng đường Nguyễn Lương Bằng

10/02/2022 14:13

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý cáp rớt gần sở Thông tin Truyền Thông

Đề nghị ubnd Thành phố yêu cầu đơn vị viễn thông xử lý cáp rớt trên vỉa hè gần Sở Thông tin truyền thông

10/02/2022 14:13

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Hoàn trả vỉa hè đường Chu Mạnh Trinh giao với Chùa Đông

Đề nghị Ubnd Thành phố yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả vỉa hè đường Chu Mạnh Trinh giao với Chùa Đông

08/02/2022 10:43

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý hố ga mất nắp đường Tô Hiệu giao ADB

Đề nghị ubnd Thành phố xử lý hố ga mất nắp rất nguy hiểm đường Tô Hiệu giao với ADB

08/02/2022 10:43

QL39A, Xã Liên Phương, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý cáp tại đường Nguyễn Thiện Thuật

Đề nghị ubnd Thành phố xử lý cáp rớt tại đường Nguyễn Thiện Thuật giao với Điện Biên

26/01/2022 13:52

33 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Xử lý rác lâu ngày đường Lê Đình Kiên

Đề nghị ubnd Thành phố xem xét xử lý rác thải lâu ngày đường Lê Đình Kiên

26/01/2022 13:52

Xã Liên Phương, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Xử lý mặt đường Nguyễn Thiện Thuật xuống cấp lâu ngày

Đề nghị ubnd thành phố xem xét sửa mặt đường Nguyễn Thiện Thuật đã xuống cấp

25/01/2022 11:16

Phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm