Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Hạ tầng đô thị

Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu tập kết đường Trần Nhật Duật

Đề nghị ub cho xử lý nhắc nhở hộ dân tập kết vỏ và thùng bia đường Trần Nhật Duật

22/08/2022 16:16

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý cáp viễn thông rớt trên đường Nhân Dục

Đề nghị ub yêu cầu đơn vị viễn thông xử lý cáp rớt trên đường Nhân Dục

22/08/2022 16:16

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý tập kết vật liệu đường Điện Biên 3

Đề nghị ub cho xử lý vật liệu trên đường Điện Biên 3

17/08/2022 13:41

Dien Bien 3 Street, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu xây dựng trên lòng đường Nguyễn Trãi

Đề nghị ub cho xử lý vật liệu xây dựng tập kết đường Nguyễn Trãi

17/08/2022 13:41

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Dọn dẹp rác tập kết lâu ngày đường Trục ADB

Đề nghị ub cho dọn dẹp rác tập kết lâu ngày trên đường Trục ADB

16/08/2022 11:09

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Dọng dẹp vật liệu đường Hoàng Hoa Thám

Đề nghị ub cho dọn dẹp vật liệu tập kết đường Hoàng Hoa Thám

16/08/2022 11:09

Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Thu hồi cáp trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi

Đề nghị ub yêu cầu đơn vị thu hồi cáp trên đường Nguyễn Trãi lấn chiếm vỉa hè

15/08/2022 15:45

Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu tập kết đường Tô Hiệu

Đề nghị ub thành phố cho xử lý vật liệu xây dựng tập kết trên đường tô hiệu

15/08/2022 15:45

Tô Hiệu, Tp. Hưng Yên Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Xử lý dọn dẹp vỉa hè đường Tuệ Tĩnh

Đề nghị thành phố cho dọn dẹp rác trên đường Tuệ Tĩnh

10/08/2022 10:35

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Thu dọn rác trên đường Phạm Hồng Thái

Đề nghị thành phố cho thu dọn rác trên đường Phạm Hồng Thái

10/08/2022 10:35

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm