Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Trật tự xây dựng

Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu xây dựng trên đường Điện Biên 3

Đề nghị ubnd thành phố yêu cầu người dân thu dọn vật liệu trên đường Điện Biên 3

04/08/2022 13:45

Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý rác tại bể bơi thành phố

Đề nghị ubnd thành phố cho dọn dẹp rác cạnh bể bơi thành phố

04/08/2022 13:43

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý rác trên đường đê hồ Bán Nguyệt

Đề nghị ubnd thành phố cho dọn dẹp rác thải tập kết trên đê gần hồ Bán Nguyệt

02/08/2022 07:54

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu xây dựng đường Tây Thành

Đề nghị ubnd thành phố cho xử lý vật liệu xây dựng tập kết đường Tây Thành

02/08/2022 07:54

Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Xử lý rác trên đường Nguyễn Đình Nghị

Đề nghị ubnd thành phố cho dọn dẹp vật liệu trên đường Nguyễn Đình Nghị

29/07/2022 11:11

Phường Hồng Châu, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Phản ánh bình thường

Dọn dẹp vật liệu trên đường Hồ Xuân Hương

Đề nghị ubnd thành phố cho dọn vật liệu trên đường Hồ Xuân Hương

29/07/2022 11:10

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu tập kết đường Trần Nhật Duật

Đề nghị ubnd thành phố yêu cầu đơn vị thu hồi vật liệu xây dựng đường Trần Nhật Duật

29/07/2022 11:10

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý tập kết vật liệu ngõ 171 đường Tô Hiệu

Đề nghị ubnd thành phố yêu cầu đơn vị thi công thu dọn vật liệu ngõ 171, đường Tô Hiệu

28/07/2022 15:54

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xử lý vật liệu xây dựng trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ

Đề nghị ubnd thành phố xử lý vật liệu xây dựng tập kết trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ

25/07/2022 13:48

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Kính gửi các đơn vị phối hợp kiểm tra xử lý.

hiện tại điểm rửa xe ô tô đường chùa đông, phường hiến nam ( sau Tổ Quốc ghi công ) vi phạm điều 36 luật giao thông đường bộ. gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông( lấn hết 1/3 mặt đường) . yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra , xử lý trả lại sự an toàn cho người tham gia giao thông

28/02/2022 16:31

Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm