Tìm kiếm

Chính sách bảo mật công dân

+++ Chính sách bảo mật - Ứng dụng "Hưng Yên Smart City (Công dân - Phản ánh hiện trường)" +++


Ứng dụng được phát hành Miễn phí cho mọi người dân. DỊCH VỤ này do tổ chức chính quyền cung cấp miễn phí và được sử dụng như hiện nay.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng Thông tin Cá nhân đã khai báo với bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

+ Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, và một số quyền trên thiết bị bao gồm vị trí hiện tại, máy ảnh, micrô của bạn đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn đã thừa nhận rằng đã đồng ý và sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các thống kê khác .

+ Bảo mật thông tin

Với thông tin cá nhân của bạn: Chúng tôi cam kết giữ bí mật bao gồm thông tin bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ 3 bào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng KHÔNG có phương thức truyền tải nào qua internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

+ Cam kết và chịu trách nhiệm thông tin

Ứng dụng này nhằm mục đích xây dựng đời sống, xã hội ngày càng tốt hơn, không lợi ích cá nhân. Đây là kênh thông tin chính  thống giữa công dân và chính quyền, do đó tất cả thông tin có tính pháp lý và Bạn tự chịu trách nhiệm tất cả thông tin bạn cung cấp từ ứng dụng này

+ Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

+ Chi phí và các khoản thu khác

Ứng dụng được phát hành Miễn phí cho mọi người dân. DỊCH VỤ này do tổ chức chính quyền cung cấp miễn phí và được sử dụng như hiện nay. Chúng tôi cam kết không thu bất cứ khoản phí sử dụng ứng dụng nào từ bạn khi sử dụng ứng dụng này.