Tìm kiếm

Chi tiết tin

Hưng Yên: Tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 121,8 nghìn tỷ đồng

Ước tính đến hết tháng 2/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên 121,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3.212 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 2,7%) so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động đạt trên 113,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2.340 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 3%) so với đầu năm. 


Nhìn chung lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng tăng nên thu hút người dân gửi tiền tiết kiệm. Các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc mức lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi VND kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

 


Minh Nghĩa

Lượt xem: 90

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm