Tìm kiếm

Chi tiết tin

Hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”

Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức, nhận bài dự thi đến ngày 28.2.2023
Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. 
Nội dung bài dự thi tập trung vào nhận thức về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với Bác Hồ; những thành tựu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên trong thực hiện lời căn dặn của Bác; việc học tập và làm theo Bác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bài dự thi được viết dưới dạng văn xuôi (không sử dụng các loại hình có tính chất hư cấu) của 1 tác giả hoặc nhóm tác giả theo chủ đề cuộc thi.
Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phát động và triển khai Cuộc thi; tiếp nhận, gửi toàn bộ bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân... đang sinh sống, làm việc, công tác tại địa phương, đơn vị, ngành mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để tham gia Cuộc thi.
Đối với bài dự thi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân... ở ngoài tỉnh Hưng Yên gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để tham gia Cuộc thi.
Địa chỉ nhận bài sự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, số 14, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 
Thời gian cuối cùng Ban tổ chức nhận bài dự thi là ngày 28.2.2023 (theo dấu bưu điện). 
Ban tổ chức dự kiến tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023).

 

PV

Lượt xem: 92

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm