Tìm kiếm

Chi tiết tin

1.156 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp 3/2

Dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), toàn tỉnh có 1.156 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Huy hiệu từ 30 năm  đến 75 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Lượt xem: 23

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm