Tìm kiếm

Chi tiết tin

Triển khai công tác nội vụ, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng năm 2023

Ngày 11/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác nội vụ, cải cách hành chính (CCHC) và thi đua, khen thưởng năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Nội vụ không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ tỉnh giao. Công tác CCHC được quan tâm, đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xếp hạng chỉ số CCHC (Par Index) đạt 88,35 điểm xếp thứ 12 trong cả nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi) đạt 45,366 điểm xếp thứ 5 trong cả nước, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) đạt 57,63 điểm xếp thứ 3 trong cả nước. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật. Lĩnh vực lưu trữ lịch sử được quan tâm đầu tư, bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ...

 

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua các cụm, khối thi đua năm 2022
Trao cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua các cụm, khối thi đua năm 2022


Năm 2023, ngành Nội vụ tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao các chỉ số PAPI… nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực nội vụ, hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2023…

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu  cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh CCHC và xây dựng chính quyền số, xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, tổ chức hành chính. Hoàn thành các chương trình, kế hoạch của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý vị trí việc làm. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công chức, viên chức; quản lý chính quyền địa phương và cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra công vụ. Tiếp tục tuyên truyền, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua... Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại hội nghị, các cụm, khối thi đua của tỉnh ký giao ước thi đua nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng của UBND tỉnh.

 


Vi Ngoan

Lượt xem: 23

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm