Tìm kiếm

Chi tiết tin

Tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Ngày 23/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên.

 

 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-BCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương), Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ngày hội) năm 2022. Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ban hành kế hoạch, tổ chức Ngày hội đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới Ngày hội, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. 
Về tổ chức Ngày hội, công an các địa phương đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh tổ chức Ngày hội bảo đảm phần lễ, phần hội với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Theo đó, phần lễ với các hoạt động gặp mặt, ôn lại truyền thống, biểu dương, trao thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trao đổi kinh nghiệm, ký kết giao ước thi đua; phần hội được tổ chức với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian…  Cùng với đó, các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội ở cấp cơ sở. Toàn quốc có 5.813 điểm cấp cơ sở tổ chức Ngày hội, qua đó góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cả nước có 28 điểm cấp cơ sở tổ chức Ngày hội có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương về dự, tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tại hội nghị, Bộ Công an đã triển khai Hướng dẫn số 21/HD-BCĐ ngày 4/11/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quyết định số 7032/QĐ-BCA-V05 ngày 23/9/2022 của Bộ Công an về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025…
Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn xác định bảo đảm an ninh, trật tự là một trong những nội dung quan trọng góp phần phát triển KT – XH của tỉnh. Đến nay, tỉnh đã xây dựng 887 tổ tự quản về an ninh, trật tự; 11 tuyến đường, đoạn đường kiểu mẫu về trật tự an toàn giao thông; 72 cụm liên kết về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh. Các mô hình này đã và đang đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành những điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự…
Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 27 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

 


Hoàng Bền  

Lượt xem: 38

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm