Tìm kiếm

Chi tiết tin

Bảo tàng tỉnh: Trưng bày chuyên đề “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945”

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề: “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945” từ ngày 23.8 đến ngày 30.9 . Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề: Hưng Yên từ cuối thế kỷ XIX đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Quá trình xây dựng cơ sở cách mạng và sự ra đời của Ban Tỉnh ủy lâm thời - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; Ban Tỉnh ủy lâm thời - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo Nhân dân tổ chức đấu tranh, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hưng Yên. 

 

Khách tham quan khu vực trưng bày chuyên đề “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945” tại Bảo tàng tỉnh


Qua chương trình trưng bày, giới thiệu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng vẻ vang của Nhân dân Hưng Yên, đồng thời tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hưng Yên cho thế hệ trẻ.

 

Lê Hiếu

Lượt xem: 45

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm