Tìm kiếm

Chi tiết tin

Hưng Yên: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 35 nghìn tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, mang tính đột phá. Tính đến hết tháng 7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, đạt 179,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách nội địa ước đạt trên 32.360 tỷ đồng, đạt trên 203% dự toán cả năm; thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt trên 2.686 tỷ đồng, đạt trên 74,6% dự toán cả năm.


Nhìn chung, các khoản thu, sắc thuế trong 7 tháng qua đạt  kết quả cao, trong đó nổi bật là các khoản thu từ đất, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…


Minh Nghĩa

Lượt xem: 50

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm