Tìm kiếm

Chi tiết tin

Hưng Yên: Phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho 2.190 người lao động

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Quyết định số 08); Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 19.5.2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 (Kế hoạch số 93), đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 2.190 người lao động với tổng số tiền gần 1 tỷ 253 triệu đồng. Trong đó, huyện Văn Lâm có 2.035 người lao động được phê duyệt hỗ trợ; số còn lại là người lao động ở các huyện: Yên Mỹ, Phù Cừ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên.


Thu Yến

Lượt xem: 66

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm