Tìm kiếm

Chi tiết tin

Xác nhận, ban hành quyết định thực hiện các chế độ, chính sách cho trên 74.000 trường hợp người có công và thân nhân của người có công với cách mạng

Theo tổng hợp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã xác nhận, ban hành quyết định thực hiện các chế độ, chính sách cho trên 74.000 trường hợp là người có công và thân nhân của người có công với cách mạng. Trong đó, có 16.300 người được hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ; 13.000 người được hưởng chế độ mai táng phí; cấp bảo hiểm y tế cho 24.000 người theo quy định; xác nhận mới trên 2,1 nghìn hồ sơ người có công với cách mạng; giải quyết cho 815 thân nhân hưởng chế độ tuất từ trần, 250 thân nhân hưởng ưu đãi giáo dục, 300 trường hợp được chỉnh hình, phục hồi chức năng; cấp lại 1.100 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại khoảng 2.500 giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh…


Thu Yến

Lượt xem: 110

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm