Tìm kiếm

Chi tiết tin

Toàn tỉnh có gần 14 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, toàn tỉnh có 13.966 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022; trong đó có 13.642 thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến (chiếm tỷ lệ 97,7%). Toàn tỉnh có 2.041 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 11.300 thí sinh thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 625 thí sinh chỉ xét đại học, cao đẳng. 


Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi; thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở Giáo dục và Đào tạo quy định.


Vũ Huế

Lượt xem: 67

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm