Tìm kiếm

Thông tin phản ánh

Xử lý vật liệu trên đường Nguyễn Phong Sắc

Đề nghị ubnd thành phố yêu cầu đơn vị liên quan dọn dẹp vật liệu trên đường Nguyễn Phong Sắc
file0.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 315

Ngày gửi: 08/07/2022 15:17

Thời hạn xử lý: 09/07/2022 23:42

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Cty Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Kính gửi: Ông/Bà!

   Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Cty Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên xin thông báo kết quả như sau:

 Phản ánh của ông/ bà đã được giao cho đơn vị chức năng xử lý.

   Chân thành cảm ơn phản ánh của Ông/Bà và mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

   Trân trọng./

 

08/07/2022 16:47

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng (0)
Chấp nhận
Chấp nhận (0)
Không hài lòng
Không hài lòng (0)
Vui lòng đăng nhập để thực hiện đánh giá

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để thực hiện bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm